четвртак, октобар 16, 2014


Napukla Balkanska dusa

Napukla Balkanska Duša to zove:

Starice Moja

Za nama ostaje vreme a pred nama su uspomene

Ne snalazimo se

Puštamo da nas vetrovi nose

Vracajući napukle

Balkanske

Duševne

Vratolomije

Shalom Shakti Shalom

Samo jedan korak je potreban
da bismo se zaista sreli
Otvori se mojim pokušajima
da u tebe unesem sebe
Jer nema ničega lepšeg
do uvek iznova
mislima doticati nebo.

Istina 2

Nuit Poezija Istina kockaIstina je kocka!

Potpuno joj je nebitno
šta je izvana.
Cela srž je samo u njenoj
unutrašnjosti.

Okamenjen činjenice
ne otpuštaju lance
kako bi smo
lakše disali